Posiedzenie Kolegium Doradczego w sprawie utworzenia oddziału Muzeum poświęconego Kresom II Rzeczpospolitej

Drugie posiedzenie Kolegium Doradczego ds. utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów – Oddziału Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu było poświęcone sprawom i problemy zagospodarowania budynku po dawnym Gimnazjum Piastowskim na potrzeby przyszłej placówki.

W posiedzeniu uczestniczą szefowie największych muzeów w kraju, naukowcy, urzędnicy oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środowisk kresowych, które na co dzień współpracują z naszym Muzeum.

Jest mi miło poinformować Państwa, że powołałem do składu Kolegium dwóch nowych członków. Są to osoby niezwykle oddane idei utworzenia Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów w Brzegu, a także na co dzień działające społecznie na rzecz kultywowania pamięci i tradycji kresowych. Mowa o Panu Pawle Kuzie, Pośle na Sejm RP z Opolszczyzny oraz Pani Krystynie Rostockiej, szefującej zarządowi Towarzystwa Polonia – Kresy w Opolu.

Członkom Kolegium przedstawiamy efekty prac, które były i nadal są prowadzone w Gimnazjum. Chodzi o badania archeologiczne, konserwatorskie oraz budowlane, które musimy zrealizować ze względu na dalsze prace związane nad koncepcją urządzenia Muzeum i zagospodarowania budynku. Bez tych badań wykonanie jakichkolwiek projektów budowlanych byłoby niemożliwe.

Prof. Łukasz Gaweł, Przewodniczy Kolegium – a zawodowo Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie – złożył gratulacje na ręce pracowników i Dyrekcji Muzeum za przeprowadzenie w szybkim tempie badań, które są już na ukończeniu.

Za wszelkie wyrazy uzdania dziękujemy i zapewniamy, że dalej pracujemy nad tworzeniem Muzeum.

Oto kilka zdjęć z posiedzenia.

Start typing and press Enter to search