„Portret Młodzieńca” Rafaela Santi – nowa wystawa czasowa

Serdecznie zapraszamy Państwa na wernisaż osobliwej wystawy – wystawy jednego obrazu. Jakiego obrazu? Rzecz jeszcze bardziej osobliwa. Jest to „Portret Młodzieńca” Rafaela Santi. A ściślej – naukowa rekonstrukcja konserwatorska tego dzieła, dokonana przez dr. Łukasza Nawrockiego.

Wernisaż odbędzie się 18 września br., w niedzielę, w przerwie Wieczoru Lisztowskiego, który rozpocznie się o godz. 18.00. Na wernisażu zaszczyci nas także sam autor tej niezwykłej rekonstrukcji, który wygłosi o niej prelekcję. Dzieło to będzie z nami w Muzeum do końca września 2022.

„Portret Młodzieńca” Rafaela Santi (1483-1520) wymieniany jest na każdej liście najcenniejszych dzieł sztuki światowego dziedzictwa, utraconych przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Od 1945 roku los jego nie jest znany, pozostała po nim tylko pusta rama. „Portret Młodzieńca” trafił do polskich zbiorów sztuki za sprawą Księżnej Izabeli Czartoryskiej na początku XIX wieku. Dzieło Rafaela wraz z „Damą z gronostajem” Leonarda da Vinci oraz „Krajobrazem z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijn stanowiło perłę kolekcji Czartoryskich.

 

W 1945 roku obraz Rafaela zaginął na Dolnym Śląsku, a powojenne poszukiwania rozpoczęły się jeszcze w tym samym roku. Do dzisiaj dzieła nie odnaleziono. Nie wiadomo, czy zostało zniszczone, czy ocalało i znajduje się w prywatnej kolekcji.

Prezentowana na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu rekonstrukcja „Portretu Młodzieńca” Rafaela Santi wykonana przez dr. Łukasza Nawrockiego jest pierwszym tego rodzaju dokonaniem na świecie, będącym wynikiem najnowszych transdyscyplinarnych badań nad twórczością wielkiego Urbinaty. Powstała na podstawie analiz i badań fizykochemicznych dzieł oryginalnych, wszystkich elementów techniki i technologii malarskiej, a także przy udziale stosowanych materiałów na pocz. XVI wieku przez Rafaela Santi.

Dr Łukasz Nawrocki jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od ponad 20 lat artysta prowadzi samodzielne studia teoretyczne i praktyczne z zakresu technik i technologii malarskich Dawnych Mistrzów, uzupełniane zagranicznymi wyjazdami studyjnymi do muzeów i galerii sztuki w Europie Zachodniej, które kontynuuje do dziś. Wykształcenie oraz dorobek artystyczny artysty ma interdyscyplinarny oraz ekspercki charakter. Twórczość artystyczna i działalność naukowo-badawcza obejmuje aktywność z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, badań fizykochemicznych dzieł sztuki oraz badań nad techniką i technologią malarstwa Dawnych Mistrzów.

Łukasz Nawrocki obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2018), która dotyczyła rekonstrukcji warsztatu malarskiego Rafaela Santi. Rozprawa doktorska była nominowana przez Senat Uczelni do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Artysta jest laureatem Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych oraz stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków i sztuk wizualnych. Był laureatem Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury. Uczestniczy w konferencjach naukowych o sztuce konserwacji. Należy do Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Start typing and press Enter to search