DZIAŁ EDUKACJI, WYDAWNICTW I PROMOCJI

Programuje i koordynuje  działania oświatowo-upowszechnieniowe i wydawnicze oraz  prace związane z promocją Muzeum.

Realizuje ekspozycje czasowe. Sprawuje nadzór nad eksploatacją wystaw stałych i czasowych oraz opiekę nad depozytami od osób prywatnych.

Redaguje rocznik „Brzeski Rocznik Zamkowy”.

Kierownik działu: mgr  Adam Boberski

tel.: +48 77 401 91 20
e-mail: oswiatowy@zamek.brzeg.pl

Start typing and press Enter to search