Rada Redakcyjna

Redaktor naczelny
Mariusz Sawicki (dr hab. prof. Uniwersytet Opolski)

Sekretarz redakcji
Tomasz Dragan

Redaktor językowy
Adam Boberski

ADRES REDAKC JI
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
49-300 Brzeg
pl. Zamkowy 1
tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl

Start typing and press Enter to search