Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE. WSTĘP DO MUZEUM

 1. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się  w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora Muzeum.
 2. Szczegółowe informacje  dotyczące  zwiedzania wystaw muzealnych, wnętrz czasowo wyłączonych z trasy zwiedzania, koncertów, wykładów, lekcji muzealnych, usługi przewodnickiej oraz cen biletów zamieszczone są w kasie biletowej oraz na stronie  internetowej Muzeum i na tablicach informacyjnych przed wejściem do Muzeum.
 3. Dokumenty uprawniające do otrzymania  biletu  bezpłatnego, zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego  nabyciem.
  Wstęp ulgowy lub bezpłatny przysługuje osobom upoważnionym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 20 lipca 2017, Dz. U. z 2017 r. poz.1471. Dyrektor  Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp (art. 10 Ustawa  z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach  art.10.Dz.U. 2017.972).
 4. Zwiedzanie wystaw muzealnych jest możliwe po okazaniu  ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 5. We wnętrzach muzealnych, na dziedzińcu, w ogrodach działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Administratorem  danych osobowych jest Muzeum Piastów Śląskich. Zapis monitoringowy jest przechowywany przez okres 10 dni.
 6. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją  zasad  niniejszego Regulaminu.
 7. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Piastów Śląskich.  Osobie zwiedzającej, udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo do ich sprostowania, zmiany i usunięcia. W  razie stwierdzenia możliwości naruszenia danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi  do organu centralnego, właściwego ze względu na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZWIEDZANIA

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń i uwag obsługi Muzeum oraz pracowników służby ochrony Muzeum.
 2. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność  za osoby niepełnoletnie.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający  bezpieczeństwu osób, eksponatów lub mienia, zakłócające  zwiedzanie  innym zwiedzającym, naruszające normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone
  o opuszczenie Muzeum.
 4. Opiekunowie grup zwiedzających Muzeum odpowiadają za zachowanie  uczestników grupy i zobowiązani są do utrzymywania dyscypliny w grupie.
 5. Maksymalna  liczba zwiedzających w grupie to 50 osób  łącznie z opiekunami oraz  pilotem. Grupy większe należy podzielić na dwie mniejsze . Należy  poinformować o tym opiekuna grupy.
 6. Zwiedzający odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas zwiedzania Muzeum.
 7. Zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym jest odpłatne.
 8. Duże torby, plecaki, walizki, parasole należy pozostawić w szatni, w szafkach depozytowych – korzystanie jest bezpłatne. Rzeczy  wartościowe, środki płatnicze, biżuterię i dokumenty należy zabrać ze sobą.
 9. Muzeum nie odpowiada za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, w szafkach depozytowych i innych miejscach Muzeum.
 10. Muzeum nie odpowiada za rowery pozostawione na jego terenie.
 11. Zwiedzanie należy zakończyć o godzinie zamknięcia Muzeum.
 12. Zwiedzających prosi się o zachowanie czystości na terenie Muzeum.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY

 1. Na terenie  Muzeum i wystaw  muzealnych obowiązują zakazy:
  • wnoszenia  broni palnej i ostrych przedmiotów,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt /z wyłączeniem psa przewodnika dla osoby niepełnosprawnej/
  • palenia tytoniu, używania otwartego ognia,
  • jedzenia, spożywania napojów,
  • zwiedzania po spożyciu alkoholu, substancji odurzających,
  • fotografowania z użyciem statywu, lampy błyskowej,
  • dotykania eksponatów,  elementów wystroju wnętrz, siadania na meblach zabytkowych,
  • ślizgania się po posadzkach, hałaśliwego zachowywania się, biegania,
  • prowadzenia rozmów telefonicznych,
  • wjazdu  pojazdów mechanicznych na dziedziniec zamkowy.
 2. W Muzeum nie wolno prowadzić działalności gospodarczej, akwizycyjnej i umieszczać reklam bez zgody dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY FOTOGRAFOWANIA

 1. Tworzenie i utrwalanie  utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentujących budynek Muzeum oraz  wystawy muzealne w zakresie użytku osobistego, jest bezpłatne i nie wymaga zgody dyrektora Muzeum.
 2. Utwory fotograficzne i audiowizualne prezentujące tereny, obiekty i ekspozycje Muzeum nie mogą być  rozpowszechniane i publikowane, w tym, m. in., w celach  komercyjnych  lub promocyjnych bez  zgody  dyrektora Muzeum.
 3. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentujących budynek Muzeum oraz wystawy i obiekty muzealne w  celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga zgody dyrektora Muzeum.
 4. Cennik opłat  za udzielenie  prawa do wykonania  fotografii i udzielenie prawa do jej wykorzystania w celach komercyjnych znajduje się na stronie internetowej Muzeum.

******

Skargi i wnioski prosimy składać pisemnie  na adres Muzeum, przesyłać na adres mailowy: sekretariat@zamek.brzeg.pl  lub ustnie w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30.

Pobierz PDF z REGULAMINEM ZWIEDZANIA MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

Start typing and press Enter to search