Dział archeologii

Zbiory archeologiczne Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu liczą blisko 7 300 jednostek inwentarzowych. Na zbiory składają się zabytki pozyskane w okresie międzywojennym, jak i z badań wykopaliskowych prowadzonych głównie w latach 1960-1990 przez archeologów dolnośląskich.

Do najcenniejszych zabytków znajdujących się w zasobach Działu Archeologicznego należą m.in. scytyjski grocik brązowy do strzały łuku z V w. p.n.e., unikatowy XIV –wieczny łuk myśliwski, wykonany z drewna cisowego, skórzana katorga z wytłoczonymi postaciami kobiety i mężczyzny, datowana na II poł. XIV wieku, a także ekskluzywna XVI-wieczna renesansowa ceramika w postaci m.in. dwóch glinianych dzbanów zdobionych kunsztownie ukształtowanymi w formach nakładkami.

Kierownik działu: kustosz mgr Władysław Czyżyk

tel.: +48 77 401 91 09
e-mail: karolczyzyk@tlen.pl / archeologiczny@zamek.brzeg.pl

Start typing and press Enter to search