Jakub Węglorz, Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 349

Mariusz Sawicki
Uniwersytet Opolski

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5318-7145

Pełny tekst

Start typing and press Enter to search