„Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – przemyślenia po wernisażu

Zanim osoby, które przyszły na wernisaż wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”, podążyły do sali, gdzie wystawa jest prezentowana, pan dyrektor dr Dariusz Byczkowski, a następnie p.o. Naczelnika Delegatury IPN w Opolu pani dr Iwona Demczyszak przybliżyli postać Autora, moment historyczny, w których żył, ocierając się co chwila o śmierć, korzenie hitleryzmu i planów „ostatecznego rozwiązania”, i podzielili się swoimi refleksjami na temat rzeźb z brązu przez Willenberga wykonanych, upamiętniających ofiary Holocaustu, osoby, z którymi zetknął się on osobiście jako więzień obozu w Treblince, i jako Żyd wraz z nimi skazany na zagładę. Rzeźby Samuela Willenberga ogląda się z bólem w sercu, opisy do tych rzeźb, zaczerpnięte ze jego wspomnień, czyta się ściśniętym gardłem. Mimo to trzeba się z tymi strasznymi, w brązie i w słowie zapisanymi, wspomnieniami spotkać i zmierzyć, nawet za cenę nieprzespanej nocy, ponieważ są one świadectwem Prawdy…

Start typing and press Enter to search